Sau khi tìm hiểu thông tin, tôi đã đăng ký xét tuyển vào HUTECH ở phương thức: (thí sinh phải chọn ít nhất là 1 hoặc nhiều nhất là 4)


và có mong muốn theo học chương trình đại học chuẩn Nhật bản ở các ngành:

Ngành 1:
Ngành 2:
Ngành 3:
Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)