Chào mừng bạn đến với trang Đăng ký Xét tuyển học bạ trực tuyến của Đại học HUTECH!
Xét tuyển học bạ ngay lúc này được xem là cơ hội cuối cùng để các thí sinh chưa đăng ký xét tuyển, hoặc chưa trúng tuyển hoặc trúng tuyển vào ngành/trường không yêu thích … được chọn học ở 59 ngành đào tạo của HUTECH.
Nhanh chóng kiểm tra điểm học bạ và đăng ký xét tuyển trước 03/10 để chắc suất, trải nghiệm môi trường đại học năng động, uy tín, đa dạng tiện ích tại HUTECH.
Nào, cùng bắt đầu điền thông tin đăng ký nhé!

{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.QuanHuyenName}}
{{$select.selected.PhuongXaName}}
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.tentruong}}
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
{{$select.selected.TinhThanhName}}
{{$select.selected.QuanHuyenName}}
{{$select.selected.PhuongXaName}}
Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đồng ý xét tuyển học bạ vào trình độ Đại học như sau: (chọn phương thức xét tuyển)
Ngành 1 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Tổ hợp môn
Ngành 2 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Tổ hợp môn
Ngành 3 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Tổ hợp môn
Ngành 1 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Ngành 2 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}
Ngành 3 {{$select.selected.NganhXetTuyenName}}

Lưu ý: Thí sinh có thể chọn một trong hai hoặc chọn cả hai để tăng cơ hội trúng tuyển

Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)