Trang chủ   /  
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   766   /TB-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày  11  tháng 09 năm  2010

 

THÔNG BÁO

(V/v điểm chuẩn trúng tuyển NV2)

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ kết quả điểm thi của các thí sinh dự thi đại học cao đẳng năm 2010, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 như sau:

·        Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 bậc đại học của tất cả các ngành như sau:

­        Khối A, D1, V, H: 13 điểm.

­        Khối B, C: 14 điểm.

·        Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 bậc cao đẳng của tất cả các ngành như sau:

­        Khối A, D1: 10 điểm.

­        Khối B, C: 11 điểm.

·        Điểm chuẩn trên đây áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0.5 điểm.

·        Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh từ ngày 13/09/2010.

·        Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trong các ngày 27-30/09/2010. Nơi làm thủ tục nhập học: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, số 144/24 đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh. Số điện thoại: 08.3512.0782.

·        Thí sinh xem danh sách trúng tuyển nguyện vọng 2 tại website của trường: www.hutech.edu.vn, vào mục tuyển sinh.

 

Nơi nhận:

- đưa lên web;

- lưu: ĐT, TC-HC.

 

CHỦ TỊCH HĐTS ĐHCĐ CQ 2010

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TSKH. HỒ ĐẮC LỘC

 

11/9/2010 8:1:35 AM
Đính kèm file:

Các bài viết khác
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 3 5120782 - Fax: (08) 3 5120784
Email: daotao@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ đồ | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH