Danh sách Trúng tuyển nguyện vọng 1 Đại học - Cao đẳng Năm 2013
     
Ví dụ: Thí sinh có số báo danh là DKCA.04460 , bạn sẽ nhập SBD là 4460 hoặc Họ tên có dấu