ĐÀO TẠO - KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2012 (tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 9)

Tháng 1/2012: Ngày 8/1/2012 thi môn TN cơ sở, Ngày 15/1/2012 thi môn TN chuyên ngành Tháng 3/2012: Ngày 18/3/2012 thi Tốt nghiệp chính trị Tháng 4/2012: Ngày 8/4/2012 thi môn TN cơ sở, Ngày 15/4/2012 thi môn TN...

Biểu đồ kế hoạch học tập Năm học 2011-2012

Để đáp ứng nhu cầu SV cần biết trước thời gian nào đi thực tập, học giáo dục quốc phòng, nghỉ Tết, thi học kỳ,...