Biểu mẫu

Biểu mẫu về xin thôi học, tạm ngừng học, chuyển trường-ngành-hệ,bảo lưu điểm, nhập học lại

Sinh viên phải tự in các biểu mẫu này khi cần. Nếu mẫu yêu cầu kèm bảng điểm thì khi nộp Khoa và Phòng Đào tạo phải có theo bảng điểm mới nhận xét duyệt. SV nộp ở đâu thì đến nơi đó nhận lại sự phản hồi. Phòng Đào tạo giữ lại các xét duyệt của Khoa, nên SV cần cẩn thận photo lại trước khi nộp đi (đơn điểu chuyển, bảng xét bảo lưu điểm,...).

ĐT: (08) 3 5120 255
Email: khoa.cddt@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Đăng nhập | Liên Hệ
Bản quyền © 2013