SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

Tra cứu thông tin xét TN tháng 09/2016

Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:   http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt này, vui lòng liên hệ tại Văn...

DS bổ sung hồ sơ còn thiếu đợt xét TN tháng 08/2016

Ghi chú:  Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo từ 18/10/2016 đến 25/10/2016                   (ghi mã số sinh viên,...

TB thời gian thời gian và nội dung thực tập tốt nghiệp - Lớp 13HDC02

Các bạn sinh viên xem chi tiết trên file đính kèm.