HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Phiên tòa giả định lần 3 – hoạt động thường niên của sinh viên khoa Luật

Phiên tòa giả định lần 3 – hoạt động thường niên của sinh viên khoa Luật

Là một hoạt động thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, “Phiên tòa giả định” là một chương trình thú vị dành cho sinh viên Khoa Luật – Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH). Chương trình nhằm giúp tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong môi...