SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN

Thông báo triển khai HKDN cho sinh viên hệ ĐH - Ngành Khách sạn và Nhà hàng - Khóa 2016

Sinh viên lưu ý xem các thông tin sau ở file đính kèm: 1. Thông báo triển khai. 2. Kế hoạch thực hiện. 3. Thông tin về các đơn vị. --------------------- Biểu mẫu đăng ký HKDN sinh viên truy cập đường link sau để...

Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 04/2017

Sinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp tại địa chỉ sau:...

Tra cứu TT nộp BS hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt xét 25.03.2017

Sinh viên xem thông tin ở link đính kèm: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx

Tra cứuTT nộp BS hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp - Đợt xét 28.02.2017

Sinh viên thông tin tại link sau:  http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i1032-tra-cuu-thong-tin-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-truoc-khi-nhan-bang-tot-nghiep.aspx

Banner Tư vấn trực tuyến