HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2015

Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2015

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm; Căn cứ Biểu đồ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2015 – 2016 của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Nhà trường thông báo đến Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên và Sinh viên – Học sinh toàn Trường lịch nghỉ Lễ Quốc...