HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Nhìn lại 2 năm thực hiện nghị quyết liên tịch "Năm sinh viên HUTECH"

Nhìn lại 2 năm thực hiện nghị quyết liên tịch

Từ ngày 02 đến 12/10/2015, tập thể các Khoa, Phòng, Ban trong toàn Trường sẽ tổ chức Hội nghị Tổng kết 2 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch của Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu và Đảng ủy Nhà trường về Năm Sinh viên HUTECH.