Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo
Đã hết thời gian đăng ký xét tuyển Đại học bằng điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM. Thí sinh có thể giữ cơ hội cuối vào Đại học bằng hình thức xét học bạ. Đăng ký xét tuyển tại đây.