THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 0616KGT14061 - Nhóm Ngọc Thy

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0616KGT14061 khai giảng vào thứ 3 ngày 14/06 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng B-11.06. - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Học...

Thời khóa biểu lớp 0616KGT1406 - Nhóm H.Anh

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0616KGT1406 khai giảng vào thứ 3 ngày 14/06 ca 1+2 (từ 6g45 đến 11g35) và học thứ 3,5,7 tại phòng A-05.15. - Giảng viên: Biện Chương Dương.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp KN Nói chuyện trước đám đông - 0616KMC2305

Lớp Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông 0616KMC2305 khai giảng vào thứ 2 ngày 13/06  và học từ 8g00-11g00 tại phòng B-13.09; thứ 4 học tại phòng B-13.10. - Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ...

Thời khóa biểu lớp 0616KBP0806

Lớp Kỹ năng bàn phím 0616KBP0806 khai giảng vào thứ 4 ngày 08/06 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 2, 4, 6 tại phòng A-08.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu...

Thời khóa biểu lớp 0616KGT0706

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0616KGT0706 khai giảng vào thứ 3 ngày 07/06 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3,5,7 tại phòng B-12.06. - Giảng viên: Chế Dạ Thảo.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0516KBP2605

Lớp Kỹ năng bàn phím 0516KBP2605 khai giảng vào thứ 5 ngày 26/05 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3,5,7 tại phòng A-09.02. - Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tiến....

Thời khóa biểu lớp 0516KGT2505

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0516KGT2505 khai giảng vào thứ 4 ngày 25/05 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 2: phòng B-10.03, thứ 4: phòng B-11.07, thứ 6: phòng B-11.08....

Thời khóa biểu lớp 0516KBP2004

Lớp Kỹ năng bàn phím 0516KBP2004 khai giảng vào thứ 4 ngày 11/05 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 2,4 6 tại phòng A-08.02 - Giảng viên: Lâm Phúc Chí.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0516KBP0705 (Nhóm T.Trang)

Lớp Kỹ năng bàn phím 0516KBP0705 khai giảng vào chủ nhật ngày 15/05 ca 1+2 (từ 6h45 đến 11h35) và học tại phòng A-09.02 - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0516KGT1005

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0516KGT1005 khai giảng vào thứ 3 ngày 10/05 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3: phòng B-12.05, thứ 5: phòng B-12.02, thứ 7: phòng B-11.02....