THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 0116KGT0401

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0116KGT0401 khai giảng vào thứ 2 ngày 04/01 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học  thứ 2: B09.08; thứ 4: B09.06; thứ 6: B09.05. - Giảng viên: Nguyễn Thị Diễm My....

Thời khóa biểu lớp 0116KBP0401

Lớp Kỹ năng bàn phím 0116KBP0401 khai giảng vào thứ 2 ngày 04/01 ca 1 (từ 6h45 đến 8h50) và học  thứ 2 ca 1, thứ 5 ca 3+4 tại phòng A06.02. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân   Lưu ý:  - Học viên kiểm...

Thời khóa biểu lớp 1215KGT2912

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1215KGT2912 khai giảng vào thứ 3 ngày 29/12 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học  thứ 3,5,7 tại phòng A05.30 - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Học...

Thời khóa biểu lớp 1215KBP2812

Lớp Kỹ năng bàn phím 1215KBP2812 khai giảng vào thứ 2 ngày 28/12 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học  thứ 2,4,6 tại phòng A09.02 - Giảng viên: Lâm Phúc Chí.   Lưu ý:  - Học...

Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân - 1215KBRM1612

Lớp Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân 1215KBRM1612 khai giảng vào thứ 4 ngày 16/12 và học từ 14h00 đến 17h00 các ngày: - Ngày 16/12: tại phòng B12.01 - Ngày 18/12: tại phòng B13.05   Giảng...

Kỹ năng nói chuyện trước đám đông - 1215KMC1612

Lớp Kỹ năng nói chuyện trước đám đông 1215KMC1612 khai giảng vào thứ 4 ngày 16/12 và học từ 8h00 đến 11h00 các ngày: - Ngày 16/12: tại phòng B13.05 - Ngày 18/12: tại phòng B06.09   Giảng...

Thời khóa biểu lớp 1115KGT3011;1215KGT3011

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1215KGT3011 khai giảng vào thứ 4 ngày 14/12 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học  thứ 2, 4: B09.06; thứ 6: B09.04. - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 1115KBP1911;1215KBP1911

Lớp Kỹ năng bàn phím 1215KBP1911 khai giảng vào thứ 3 ngày 08/12 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học  thứ 3,5,7 tại phòng A08.02 - Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tiến.   Lưu ý:  -...

Thời khóa biểu lớp 1115KGT1811

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1115KGT1811 khai giảng vào thứ 4 ngày 18/11 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học  thứ 2: A04.20; thứ 4,6: A04.02 - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.   Lưu ý:  -...

Thời khóa biểu lớp 1115KGT1711

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1115KGT1711 khai giảng vào thứ 3 ngày 17/11 ca 5 (từ 9h20 đến 11h35) và học  thứ 3: U02.06; thứ 5: A08.15; thứ 7: A08.10. - Giảng viên: Huỳnh Thị Thiệt.  ...