THỜI KHÓA BIỂU

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0217KGT2002

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0217KGT2002 khai giảng vào thứ 2 ngày 20/02/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2, 4 phòng A-06.26, thứ 6 phòng A-06.27. - Giảng viên:...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 0217KBP2102

Lớp Kỹ năng bàn phím 0217KBP2102 khai giảng thứ 3 ngày 21/02/2017 vào thứ 3,5,7 (từ 18g00 đến 20g15) phòng A-10.02. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu ý:  - Học viên kiểm tra thông...

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0117KGT1912

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0117KGT1912 khai giảng vào thứ 4 ngày 04/01 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2, 4, 6 phòng A-06.30 (chuyển sang phòng A-04.29) - Giảng viên:...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 1116KBP1910

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1116KBP1910 khai giảng vào thứ 4 ngày 30/11 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 4 phòng A-06.02, thứ 2, 6 phòng A-10.02. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu...

Thời khóa biểu lớp 1116KGT2811

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1116KGT2811 khai giảng vào thứ 2 ngày 28/11 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2, 4, 6 phòng A-04.11. - Giảng viên: Cao Văn Cang   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 1116KGT2311 - Nhóm Thảo Tú

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1116KGT2311 khai giảng vào thứ 4 ngày 23/11 ca 3 (từ 12g30 đến14g45) và học thứ 2, 4, 6 phòng A-04.11. - Giảng viên: Chế Dạ Thảo   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 1116KBP2311 - Nhóm Thảo Tú

Lớp Kỹ năng bàn phím 1116KBP2311 khai giảng vào thứ 2 ngày 21/11 ca4 (từ 15g05 đến17g35) và học thứ 2 tại phòng A-06.02, thứ 4 tại phòng A-10.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng...

Thời khóa biểu lớp 1116KLD1911

Lớp Kỹ năng lãnh đạo 1116KGT1911 khai giảng vào thứ 7 ngày 19/11 và học từ 13g30 đến 17g30 cùng ngày tại phòng B-14.10. - Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh..   Lưu ý:  - Học viên kiểm...

Thời khóa biểu Khóa Trang điểm cá nhân 1116KTD2109

Khóa trang điểm cá nhân (chăm sóc da + trang điểm + tạo kiểu tóc) khai giảng vào thứ 2 ngày 14/11 ca 2 (từ 9g20 đến 1g35) và học thứ 2,4 tại Trung tâm Thẩm mỹ (A-04.11). - Giảng viên...

Thời khóa biểu lớp 1016KGT1010

Lớp Kỹ năng giao tiếp 1016KGT1010 khai giảng vào thứ 2 ngày 10/10 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2, 4, 6 phòng A-05.29. - Giảng viên: Trần Thị Dương Liễu.   Lưu ý:...