THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 0416KGT2404 - Nhóm Hoàng Ân

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0416KGT2404 khai giảng vào chủ nhật ngày 24/04 ca 1 + 2 (từ 6h45 đến 11h35) và học tại phòng B-12.03 - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Học...

Thời khóa biểu lớp 0416KGT1904

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0416KBP1904 khai giảng vào thứ 3 ngày 19/04 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3: phòng B-09.05, thứ 5,7: phòng B-09.04. - Giảng viên: Trần Thị...

Thời khóa biểu lớp 0416KBP2203 (0316KBP2203)

Lớp Kỹ năng bàn phím 0416KBP2203 khai giảng vào thứ 3 ngày 05/04 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3,5,7: phòng A-08.02. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0416KGT0504

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0416KGT0504 khai giảng vào thứ 3 ngày 05/04 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3: phòng B-12.05, thứ 5: phòng B-12.02, thứ 7: phòng B-12.06....

Thời khóa biểu lớp KN Xây dựng thương hiệu cá nhân - 0316KBRM1203

Lớp Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân 0316KBRM1203 khai giảng vào thứ 2 ngày 28/03  và học từ 14g00-17g00. Thứ 2 tại phòng B-05.02, thứ 4 tại phòng A-09.01. - Giảng viên: Đoàn...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng Tác phong công nghiệp - 0316KST2403

Lớp Kỹ năng Tác phong công nghiệp 0316KST2403 khai giảng vào thứ 5 ngày 24/03  và học từ 14g00-17g00 tại phòng B-13.01. - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Sinh viên...

Thời khóa biểu lớp 0316KBP2403

Lớp Kỹ năng bàn phím 0316KBP2403 khai giảng vào thứ 5 ngày 24/03 ca 4 (từ 15h05 đến 17h20) và học thứ 3: phòng A-09.02, thứ 5: phòng A-10.02, thứ 7: phòng A-08.02. - Giảng viên: Lâm...

Thời khóa biểu lớp 0316KGT2103

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0316KGT2103 khai giảng vào thứ 2 ngày 21/03 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học  thứ 2,4,6 tại phòng a-06.29. - Giảng viên: Chế Dạ Thảo.   Lưu ý:  -...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng nói chuyện trước đám đông - 0316KMC2203

Lớp Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông 0316KMC2203 khai giảng vào thứ 3 ngày 22/03  và học từ 8g00-11g00 tại phòng B-13.01; thứ 6 học tại phòng B-13.10. - Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ...

Thời khóa biểu lớp 0316KBP1903

Lớp Kỹ năng bàn phím 0316KBP1803 khai giảng vào thứ 7 ngày 19/03 ca 3+4 (từ 12h30 đến 17h20) và học tại phòng A08.02 - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:  - Học viên...