THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 0916KGT2609 - Nhóm Vân

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0916KGT2609 khai giảng vào thứ 2 ngày 26/09 ca 3 (từ 13g30 đến 14g45) và học thứ 2, 4 tại phòng phòng U-10.06, thứ 5 tại phòng U-03.04. - Giảng viên: Ngô...

Thời khóa biểu lớp 0916KBP0809

Lớp Kỹ năng bàn phím 0916KBP0809  khai giảng vào thứ 5 ngày 22/09 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5 tại phòng A-10.02, thứ 7 tại phòng A-09.02. - Giảng viên: Trần Thị Thu...

Thời khóa biểu lớp 0916KGT0909

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0916KGT0909 khai giảng vào thứ 6 ngày 09/09 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2, 4, 6 phòng A.05.10. - Giảng viên: Trần Thị Dương Liễu.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0916KGT0709

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0916KGT0709 khai giảng vào thứ 4 ngày 07/09 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2 ,6 phòng B-06.10; thứ 4 phòng B-08.10. - Giảng viên: Chế Dạ Thảo.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0816KBP2208 - Nhóm Nhung

 Lớp Kỹ năng bàn phím 0816KBP2208  - Nhóm Nhung khai giảng vào thứ 2 ngày 22/08 cả 3+4 (từ 12g30 đến 17g20) và học thứ 2,4,6 tại phòng A-09.02, thứ 5 học ca 4 từ 15g05 đến 17g20. - Giảng viên: Trần Thị...

Thời khóa biểu lớp 0816KGT2807 (0716KGT2807)

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0816KGT2807 khai giảng vào thứ 3 ngày 16/08 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng A-04.02. - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.   Lưu ý:  - Học...

Thời khóa biểu lớp 0816KBP1008 - Nhóm Nguyên

Lớp Kỹ năng bàn phím 0816KBP1008  - Nhóm Nguyênkhai giảng vào thứ 2 ngày 22/08 ca 1+2 (từ 6g45 đến 11g35) và học thứ 2,4,6 tại phòng A-06.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng....

Thời khóa biểu lớp 0816KBP2507 (0716KBP2507)

Lớp Kỹ năng bàn phím 0816KBP2507 khai giảng vào thứ 2 ngày 15/08 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2,4,6 tại phòng A-08.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:  -...

Thời khóa biểu lớp Xây dựng thương hiệu cá nhân 0716KBRM1607

Lớp Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân 0716KBRM1607 - khai giảng vào chủ nhật ngày 17/07  và học ngày 17/07 + 24/07 từ 14g00-17g00 tại phòng B-10.07 - Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh....

Thời khóa biểu lớp 0716KGT1406 (0616KGT1406)

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0716KGT1406 khai giảng vào thứ 6 ngày 15/07 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng B-11.03. - Giảng viên: Nguyễn Thị Diễm My.   Lưu ý:...