THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 0815KBP0608

Lớp Kỹ năng bàn phím 0815KBP0608 khai giảng vào thứ 3 ngày 25/08 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) tại phòng A06.02. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân.  - Xem danh sách học viên tại website trung tâm kỹ năng mềm...

Thời khóa biểu lớp 0815KGT2008

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0815KGT2008 khai giảng vào thứ 5 ngày 20/08 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) tại phòng B07.07, thứ 7 tại phòng B07.08, thứ 3 tại phòng B06.03 - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.  - Xem danh sách...

Thời khóa biểu lớp 0815KGT1908

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0815KGT1908 khai giảng vào thứ 4 ngày 19/08 ca 1+2 (từ 6h45 đến 11h35) và học vào thứ 4,5,6 tại phòng A04.14. - Giảng viên: Nguyễn Thị Diễm My.  - Xem danh sách học viên tại...

Thời khóa biểu lớp 0815KGT0708

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0815KGT0708 khai giảng vào thứ 6 ngày 07/08 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học vào thứ 2 tại phòng B08.04, thứ 4,6 tại phòng B06.08. - Giảng viên: Đoàn Khánh Diễm.  - Xem danh sách...

Thời khóa biểu lớp 0815KBP0708

Lớp Kỹ năng bàn phím 0815KBP0708 (Nhóm Duy) khai giảng vào thứ 6 ngày 07/08 ca 1+2 (từ 6h45 đến 11h35) và học vào thứ 6 hàng tuần tại phòng A10.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.  - Xem danh sách học...

Thời khóa biểu lớp 0815KGT0508

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0815KGT0508 khai giảng vào thứ 4 ngày 05/08 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học vào thứ 2,4 tại phòng A05.27, thứ 6 tại phòng A05.14. - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.  - Xem danh sách học...

Thời khóa biểu lớp 0815KGT0408

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0815KGT0408  (Nhóm Thành) khai giảng vào thứ 3 ngày 04/08 ca 3+4 (từ 12h30 đến 17h20) và học vào thứ 3,5,7 tại phòng A04.31. - Giảng viên: Đinh Thị Chiến.  - Xem danh sách...

Thời khóa biểu lớp 0715KBP2907

Lớp Kỹ năng bàn phím 0715KBP2907 khai giảng vào thứ 4 ngày 29/07 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học vào thứ 2,4,6 tại phòng A08.02. - Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tiến.  - Xem danh sách học viên tại...

Thời khóa biểu lớp 0715KBP2607

Lớp Kỹ năng bàn phím 0715KGT2607 (Nhóm Đông) khai giảng vào chủ nhật ngày 26/07 ca 1+2 (từ 06h45 đến 11h35) tại phòng A05.03. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng  - Xem danh sách học viên tại website trung tâm kỹ...

Thời khóa biểu lớp 0715KGT3007

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0715KGT3007 khai giảng vào thứ 5 ngày 30/07 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học vào thứ 3,5,7 tại phòng A06.29. - Giảng viên: Nguyễn Diệu Thảo Nguyên  - Xem danh sách học viên...