THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 0915KGT2809

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0915KGT2809 khai giảng vào thứ 2 ngày 28/09 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học vào thứ 2 tại phòng B08.04, thứ 4 tại phòng A04.10, thứ 6 tại phòng B08.08. - Giảng viên: Trần Thư Hà....

Thời khóa biểu lớp 0915KBP1509

Lớp Kỹ năng bàn phím 0915KBP1509 khai giảng vào thứ 5 ngày 15/09 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15)   và học thứ 3,5,7 tại phòng A10.02. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân.  - Xem danh sách học viên tại...

Thời khóa biểu lớp 0915KGT2109

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0915KGT2109 khai giảng vào thứ 2 ngày 21/09 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học vào thứ 2 tại phòng A05.11, thứ 4 tại phòng A04.02, thứ 6 tại phòng A05.20. - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.  -...

Thời khóa biểu lớp 0915KBP2109

Lớp Kỹ năng bàn phím 0915KBP2109 khai giảng vào thứ 2 ngày 21/09 ca 2 (từ 9h20 đến 11h35)   và học thứ 2 tại phòng A09.02; thứ 4&6 tại phòng A05.03. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.  - Xem...

Thời khóa biểu lớp 0915KGT0909

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0915KGT0909 khai giảng vào thứ 4 ngày 09/09 ca 5 (từ18h00 đến 20h15) và học vào thứ 2,4,6 tại phòng A04.02. - Giảng viên: Trần Thư Hà.  - Xem danh sách học viên tại website trung...

Thời khóa biểu lớp 0815KBP0608

Lớp Kỹ năng bàn phím 0815KBP0608 khai giảng vào thứ 3 ngày 25/08 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) tại phòng A06.02. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân.  - Xem danh sách học viên tại website trung tâm kỹ năng mềm...

Thời khóa biểu lớp 0815KGT2008

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0815KGT2008 khai giảng vào thứ 5 ngày 20/08 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) tại phòng B07.07, thứ 7 tại phòng B07.08, thứ 3 tại phòng B06.03 - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.  - Xem danh sách...

Thời khóa biểu lớp 0815KGT1908

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0815KGT1908 khai giảng vào thứ 4 ngày 19/08 ca 1+2 (từ 6h45 đến 11h35) và học vào thứ 4,5,6 tại phòng A04.14. - Giảng viên: Nguyễn Thị Diễm My.  - Xem danh sách học viên tại...

Thời khóa biểu lớp 0815KGT0708

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0815KGT0708 khai giảng vào thứ 6 ngày 07/08 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học vào thứ 2 tại phòng B08.04, thứ 4,6 tại phòng B06.08. - Giảng viên: Đoàn Khánh Diễm.  - Xem danh sách...

Thời khóa biểu lớp 0815KBP0708

Lớp Kỹ năng bàn phím 0815KBP0708 (Nhóm Duy) khai giảng vào thứ 6 ngày 07/08 ca 1+2 (từ 6h45 đến 11h35) và học vào thứ 6 hàng tuần tại phòng A10.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.  - Xem danh sách học...