THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 0816KBP2208 - Nhóm Nhung

 Lớp Kỹ năng bàn phím 0816KBP2208  - Nhóm Nhung khai giảng vào thứ 2 ngày 22/08 cả 3+4 (từ 12g30 đến 17g20) và học thứ 2,4,6 tại phòng A-09.02, thứ 5 học ca 4 từ 15g05 đến 17g20. - Giảng viên: Trần Thị...

Thời khóa biểu lớp 0816KGT2807 (0716KGT2807)

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0816KGT2807 khai giảng vào thứ 3 ngày 16/08 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng A-04.02. - Giảng viên: Mai Mỹ Hạnh.   Lưu ý:  - Học...

Thời khóa biểu lớp 0816KBP1008 - Nhóm Nguyên

Lớp Kỹ năng bàn phím 0816KBP1008  - Nhóm Nguyênkhai giảng vào thứ 2 ngày 22/08 ca 1+2 (từ 6g45 đến 11g35) và học thứ 2,4,6 tại phòng A-06.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng....

Thời khóa biểu lớp 0816KBP2507 (0716KBP2507)

Lớp Kỹ năng bàn phím 0816KBP2507 khai giảng vào thứ 2 ngày 15/08 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2,4,6 tại phòng A-08.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:  -...

Thời khóa biểu lớp Xây dựng thương hiệu cá nhân 0716KBRM1607

Lớp Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân 0716KBRM1607 - khai giảng vào chủ nhật ngày 17/07  và học ngày 17/07 + 24/07 từ 14g00-17g00 tại phòng B-10.07 - Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh....

Thời khóa biểu lớp 0716KGT1406 (0616KGT1406)

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0716KGT1406 khai giảng vào thứ 6 ngày 15/07 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng B-11.03. - Giảng viên: Nguyễn Thị Diễm My.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0716KBP2306

Lớp Kỹ năng bàn phím 0716KBP2306 khai giảng vào thứ 5 ngày 14/07 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng A-08.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0716KGT1107 - Nhóm Thảo Nguyên

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0716KGT1107 khai giảng vào thứ 2 ngày 11/07 ca 1+2 (từ 6g45 đến 11g35) và học thứ 2,4,6 tại phòng A-04.15. - Giảng viên: Trần Thị Dương Liễu.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng nói chuyện trước đám đông - 0716KMC0807

Lớp Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông 0716KMC0807 khai giảng vào thứ 6 ngày 08/07  và học từ 14g00-17g00 tại phòng A-04.15. - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Sinh...

Thời khóa biểu lớp 0616KGT14061 - Nhóm Ngọc Thy

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0616KGT14061 khai giảng vào thứ 3 ngày 14/06 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng B-11.06. - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Học...