THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp 0516KBP2605

Lớp Kỹ năng bàn phím 0516KBP2605 khai giảng vào thứ 5 ngày 26/05 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3,5,7 tại phòng A-09.02. - Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tiến....

Thời khóa biểu lớp 0516KGT2505

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0516KGT2505 khai giảng vào thứ 4 ngày 25/05 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 2: phòng B-10.03, thứ 4: phòng B-11.07, thứ 6: phòng B-11.08....

Thời khóa biểu lớp 0516KBP2004

Lớp Kỹ năng bàn phím 0516KBP2004 khai giảng vào thứ 4 ngày 11/05 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 2,4 6 tại phòng A-08.02 - Giảng viên: Lâm Phúc Chí.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0516KBP0705 (Nhóm T.Trang)

Lớp Kỹ năng bàn phím 0516KBP0705 khai giảng vào chủ nhật ngày 15/05 ca 1+2 (từ 6h45 đến 11h35) và học tại phòng A-09.02 - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0516KGT1005

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0516KGT1005 khai giảng vào thứ 3 ngày 10/05 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3: phòng B-12.05, thứ 5: phòng B-12.02, thứ 7: phòng B-11.02....

Thời khóa biểu lớp 0416KGT2404 - Nhóm Hoàng Ân

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0416KGT2404 khai giảng vào chủ nhật ngày 24/04 ca 1 + 2 (từ 6h45 đến 11h35) và học tại phòng B-12.03 - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Học...

Thời khóa biểu lớp 0416KGT1904

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0416KBP1904 khai giảng vào thứ 3 ngày 19/04 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3: phòng B-09.05, thứ 5,7: phòng B-09.04. - Giảng viên: Trần Thị...

Thời khóa biểu lớp 0416KBP2203 (0316KBP2203)

Lớp Kỹ năng bàn phím 0416KBP2203 khai giảng vào thứ 3 ngày 05/04 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3,5,7: phòng A-08.02. - Giảng viên: Trần Thị Thu Vân.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0416KGT0504

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0416KGT0504 khai giảng vào thứ 3 ngày 05/04 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3: phòng B-12.05, thứ 5: phòng B-12.02, thứ 7: phòng B-12.06....

Thời khóa biểu lớp KN Xây dựng thương hiệu cá nhân - 0316KBRM1203

Lớp Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân 0316KBRM1203 khai giảng vào thứ 2 ngày 28/03  và học từ 14g00-17g00. Thứ 2 tại phòng B-05.02, thứ 4 tại phòng A-09.01. - Giảng viên: Đoàn...