THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu lớp Xây dựng thương hiệu cá nhân 0716KBRM1607

Lớp Kỹ năng Xây dựng thương hiệu cá nhân 0716KBRM1607 - khai giảng vào chủ nhật ngày 17/07  và học ngày 17/07 + 24/07 từ 14g00-17g00 tại phòng B-10.07 - Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh....

Thời khóa biểu lớp 0716KGT1406 (0616KGT1406)

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0716KGT1406 khai giảng vào thứ 6 ngày 15/07 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng B-11.03. - Giảng viên: Nguyễn Thị Diễm My.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0716KBP2306

Lớp Kỹ năng bàn phím 0716KGT2306 khai giảng vào thứ 5 ngày 14/07 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng A-08.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp 0716KGT1107 - Nhóm Thảo Nguyên

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0716KGT1107 khai giảng vào thứ 2 ngày 11/07 ca 1+2 (từ 6g45 đến 11g35) và học thứ 2,4,6 tại phòng A-04.15. - Giảng viên: Trần Thị Dương Liễu.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng nói chuyện trước đám đông - 0716KMC0807

Lớp Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông 0716KMC0807 khai giảng vào thứ 6 ngày 08/07  và học từ 14g00-17g00 tại phòng A-04.15. - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Sinh...

Thời khóa biểu lớp 0616KGT14061 - Nhóm Ngọc Thy

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0616KGT14061 khai giảng vào thứ 3 ngày 14/06 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 tại phòng B-11.06. - Giảng viên: Đỗ Văn Sự.   Lưu ý:  - Học...

Thời khóa biểu lớp 0616KGT1406 - Nhóm H.Anh

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0616KGT1406 khai giảng vào thứ 3 ngày 14/06 ca 1+2 (từ 6g45 đến 11g35) và học thứ 3,5,7 tại phòng A-05.15. - Giảng viên: Biện Chương Dương.   Lưu ý:...

Thời khóa biểu lớp KN Nói chuyện trước đám đông - 0616KMC2305

Lớp Kỹ năng Nói chuyện trước đám đông 0616KMC2305 khai giảng vào thứ 2 ngày 13/06  và học từ 8g00-11g00 tại phòng B-13.09; thứ 4 học tại phòng B-13.10. - Giảng viên: Nguyễn Thị Mỹ...

Thời khóa biểu lớp 0616KBP0806

Lớp Kỹ năng bàn phím 0616KBP0806 khai giảng vào thứ 4 ngày 08/06 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 2, 4, 6 tại phòng A-08.02. - Giảng viên: Nguyễn Trí Dũng.   Lưu...

Thời khóa biểu lớp 0616KGT0706

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0616KGT0706 khai giảng vào thứ 3 ngày 07/06 ca 5 (từ 18h00 đến 20h15) và học thứ 3,5,7 tại phòng B-12.06. - Giảng viên: Chế Dạ Thảo.   Lưu ý:...