Thông báo

Thông báo nhận chứng chỉ GDQP các lớp tháng 8.2011 & Tháng 3.2012

Đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng (GDQP) các lớp học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học quốc gia TP. HCM đợt tháng 08/2011 đợt tháng 03/2012

ĐỢT THÁNG 08/2011

Các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng :

-          11LCKT01, 11LCKT02

-          11LCQT01

Các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học :

-          11LDDT01, 11LDDT02

-          11LDTP01

-          11LDTH01, 11LDTH02, 11LDTH03

-          11LDXD01, 11LDXD02, 11LDXD03, 11LDXD04

Các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học :

-          11HDT01, 11HDT02

-          11HTH01, 11HTH02, 11HTH03

-          11HXD01, 11HXD02, 11HXD03

-          11HDC01, 11HDC02

-          11HCT01

-          11HSH01

-          11HTA01

-          11HMT01, 11HMT02

-          11HTP01, 11HTP02, 11HTP03

-          11HQT01, 11HQT02, 11HQT03

-          11HKT01, 11HKT02, 11HKT03

 

ĐỢT THÁNG 02/2012

Các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng :

-          11LCKT03, 11LCKT04

-          11LCQT02

Các lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học :

-          11LDDT03

-          11LDTP02

-          11LDTH04, 11LDTH05, 11LDTH06

-          11LDXD05, 11LDXD06, 11LDXD07

Các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học :

-          11HCT02

-          11HDC03, 11HDC04, 11HDT03

-          11HKT04, 11HKT05, 11HKT06

-          11HMT03, 11HMT04, 11HMT05

-          11HQT04, 11HQT05, 11HQT06, 11HQT07

-          11HSH02, 11HTA02

-          11HTC01

-          11HTH03, 11HTH04, 11HTH05, 11HTH06, 11HTH07

-          11HTP04, 11HTP05

-          11HXD04, 11HXD05, 11HXD06

Mời lớp trưởng các lớp trên đến Phòng Đào tạo tại ô số 5 hoặc ô số 6 để nhận chứng chỉ GDQP từ ngày 20/08/2012 đến 31/08/2012.Thời gian liên hệ : thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng : 7h30 đến 11h30, buổi chiều : 13h30 đến 16h30), thứ 7 (buổi sáng 7h30 đến 11h30).

ĐT: (08) 2248 3333
Email: khoa.nn@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Đăng nhập | Liên Hệ
Bản quyền © 2014