LỊCH KHAI GIẢNG

Lich khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 01,02/2017

'LỊCH KHAI GIẢNG SỰ KIẾN CÁC LỚP NGẮN HẠN KHAI GIẢNG THÁNG 01,02/2017. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin...

Lịch khai giảng dự kiến tháng 12/2016 và tháng 01,02/2017

Lịch khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 12, tháng 01,02/2017 (UPDATE 15/12), các lớp Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa. (Các lớp cấp tốc sẽ học từ 20/02, thời gian học 6 buổi chứ không phải là 04 như lúc trước nhé...