LỊCH KHAI GIẢNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI CCQG THÁNG 4, THÁNG 5

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI CCQG THÁNG 4, THÁNG 5 Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại...

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 03/2017

Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 03/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Lich khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 02,03/2017

'LỊCH KHAI GIẢNG SỰ KIẾN CÁC LỚP NGẮN HẠN KHAI GIẢNG THÁNG 02,03/2017. DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÊM 02 LỚP CẤP TỐC VÀO ĐẦU THÁNG 03.   Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu,...

Lich khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 01,02/2017

'LỊCH KHAI GIẢNG SỰ KIẾN CÁC LỚP NGẮN HẠN KHAI GIẢNG THÁNG 01,02/2017. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin...

Lịch khai giảng dự kiến tháng 12/2016 và tháng 01,02/2017

Lịch khai giảng các lớp ngoại ngữ tháng 12, tháng 01,02/2017 (UPDATE 15/12), các lớp Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa. (Các lớp cấp tốc sẽ học từ 20/02, thời gian học 6 buổi chứ không phải là 04 như lúc trước nhé...