Lịch khai giảng dự kiến tháng 12/2016 (UPDATE 05/12)