THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 02/2017 (tổng hơp)

THỜI KHÓA BIỂU TỔNG HỢP THÁNG 02/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth -...

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TỐI NAY (21/02)- LỚP 0217ALBC202

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HUTECH THÔNG BÁO! LỚP LUYỆN CẤP TỐC T246 - 0217ALBC202 TỐI NAY 21/02 NGHỈ. TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO! Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các...

THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HOA 5 TUÂN NGÀY 20/02

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HUTECH THÔNG BÁO! LỚP TIẾNG HOA 5 TUẦN TỐI 246 KHAI GIẢNG NGÀY 20/02 SẼ DỜI SANG NGÀY 17/03. TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO! Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu,...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 02/2017 và các lớp bổ sung sau Tết

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN THÁNG 2, CÁC LỚP NGẮN HẠN BỔ SUNG SAU TẾT Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn bổ sung sau Tết

'THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN BỔ SUNG SAU TẾT. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 01/2017

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN THÁNG 01/2017. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 01/2017

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN THÁNG 01/2017. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...

Thời khóa biểu bổ sung lớp ngắn hạn - Tiếng Nhật - Nhóm Huyền

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN BỔ SUNG LỚP TIẾNG NHẬT - NHÓM HUYỀN. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN KG TỪ 26/12/2016.

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN KG TỪ 26/12/2016. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin...

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THÁNG 12 (update 13.12)

Thời khóa biểu các lớp ngoại ngữ tháng 12 (UPDATE 13/12), các lớp Tiếng Anh, Tiếng Nhật Khai giảng từ 13/12 đến 27/12.   Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các...