THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu tháng 05/2017 (cập nhật 23/05/17)

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu tháng 05/2017 (cập nhật 23/05/17): LƯU Ý: CÓ THAY ĐỔI PHÒNG HỌC - CÁC PHÒNG HỌC ĐƯỢC TÔ MÀU VÀNG, MÀU XANH (CÁC LỚP THÁNG 4, THÁNG 5) Học viên có thể theo...

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG tháng 05/2017 (cập nhật 19/05/17)

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG tháng 05/2017 (cập nhật 19/05/17): Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...

THỜI KHÓA BIỂU LỚP LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CHUẨN VỚI THẦY KENNY NGUYỄN

Trung tâm Ngoại ngữ HUTECH thông báo THỜI KHÓA BIỂU LỚP LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CHUẨN VỚI THẦY KENNY NGUYỄN Kenny NguyenTuấn Oanh Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm...

Thời khóa biểu LỚP LUYỆN B1 CHO SINH VIÊN 5 TỐT

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu LỚP LUYỆN B1 CHO SINH VIÊN 5 TỐT: Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth -...

Thông báo Thời khóa biểu tháng 03/2017 (cập nhật tên Giảng viên và phòng học lớp Tiếng Nhật B 5 tuần

Trung tâm Ngoại ngữ hutech  Thông báo Thời khóa biểu tháng 03/2017 (cập nhật tên Giảng viên và phòng học lớp Tiếng Nhật B 5 tuần - 0417ANHA2804):   Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại...

Thời khóa biểu tháng 05/2017 (cập nhật 15/05/17):

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu tháng 05/2017 (cập nhật 15/05/17): Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth -...

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo NGHỈ LỄ ngày 30/04 và 01/05

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo NGHỈ LỄ ngày 30/04 và 01/05: - Lớp Tiếng Hoa 5 tuần T246 KG 28/04 sẽ dời sang 29/05. - Lớp Anh Văn B1 - 0417ALB12404 tối nay (28/04/2017) học tại phòng A-05.10 sẽ...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 04/2017 (cập nhật 21/04/2017)

Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu tháng 04/2017 (cập nhật 21/04/17): Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 03/2017 (cập nhật ngày 28.03.2017-Nhóm Sao)

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 03/2017 (cập nhật ngày 28.03.2017-Nhóm Sao) Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI CCQG THÁNG 4, THÁNG 5

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI CCQG THÁNG 4, THÁNG 5 Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại ngữ:...

Banner Tư vấn trực tuyến