THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 02/2017

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN THÁNG 2 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth -...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn bổ sung sau Tết

'THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN BỔ SUNG SAU TẾT. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 01/2017

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN THÁNG 01/2017. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...

Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 01/2017

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN THÁNG 01/2017. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...

Thời khóa biểu bổ sung lớp ngắn hạn - Tiếng Nhật - Nhóm Huyền

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN BỔ SUNG LỚP TIẾNG NHẬT - NHÓM HUYỀN. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN KG TỪ 26/12/2016.

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN KG TỪ 26/12/2016. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin...

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THÁNG 12 (update 13.12)

Thời khóa biểu các lớp ngoại ngữ tháng 12 (UPDATE 13/12), các lớp Tiếng Anh, Tiếng Nhật Khai giảng từ 13/12 đến 27/12.   Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các...

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THÁNG 12 (update 05.12)

Thời khóa biểu các lớp ngoại ngữ tháng 12 (UPDATE 05/12) Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...