Thời khóa biểu bổ sung lớp ngắn hạn - Tiếng Nhật - Nhóm Huyền

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN BỔ SUNG LỚP TIẾNG NHẬT - NHÓM HUYỀN.
Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:
- Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Trung tâm Kỹ năng: http://www.hutech.edu.vn/kynangmem
TRUNG TÂM KÍNH CHÚC CÁC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC HỌC VIÊN CÙNG GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN KHANG THINH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý!