THÔNG BÁO MỚI

LỊCH THI CUỐI KỲ MÔN NGOẠI NGỮ CAO HỌC KHÓA 2016

Lưu ý: Ngày thi 22/04/17, môn Tiếng Anh 1 (thi 09h30) có thay đổi phòng thi: A04.30 đổi sang A09.01           HV mang theo thẻ học viên hoặc cmnd gốc khi đi thi.

HƯỚNG DẪN DỰ THI TOEIC

Hướng dẫn dự thi TOEIC - Kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu Xem file đính kèm bên dưới trang thông tin.

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 25/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 25/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 28/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 24/05/2017

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 24/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 28/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 31/05/2017. Đổi phòng thi (cập nhật 26/05)

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 31/05/2017 - phòng thi: B14.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 22/05/20167

Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 22/05/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 28/06/2017. Thời gian đăng ký kể từ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 30/05/2017. Đổi phòng thi (cập nhật 26/05)

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 30/05/2017 - phòng thi: B09.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 29/05/2017. Đổi phòng thi (cập nhật 26/05)

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 29/05/2017 - phòng thi: B14.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

Banner Tư vấn trực tuyến