KẾT QUẢ THI

KẾT QUẢ THI TIN HỌC LÀM PHIM QC ( ĐỒ ÁN) 11.12.16

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên            Sinh viên có...

Kết quả thi Tin học cuối khóa ngày 08/01/2017

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI CCQG TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/01/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 26/02/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA 25/12/2016

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 11/12/2016

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI CCQG CẤP TỐC TIN HỌC NGÀY 25/12/2016

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 08/01/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA 27/11/2016

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI CCQG TIN HỌC CT NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2016

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại ngày 25/12/2016 hoặc ngày 08/01/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

BẢNG ĐIỂM TIN HỌC 3DMAX ( ĐỒ ÁN )

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.                 ...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA 13/11/2016

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...