KẾT QUẢ THI

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/03/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 01/04 hoặc 09/04/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/03/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 01/04 hoặc 09/04/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 26/02/2017

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 26/02/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 19/03/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

KẾT QUẢ THI TIN HỌC LÀM PHIM QC ( ĐỒ ÁN) 11.12.16

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên            Sinh viên có...

Kết quả thi Tin học cuối khóa ngày 08/01/2017

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI CCQG TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/01/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 26/02/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA 25/12/2016

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...