KẾT QUẢ THI

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 21/05/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng", đăng ký thi lại  ngày 04/06/2017 hoặc 18/06/2017) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/05/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng", đăng ký thi lại  ngày 04/06/2017 hoặc 18/06/2017) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

KẾT QUẢ THI MÔN INTERNET MARKETING ( ĐỒ ÁN) 07.05.17

Lưu ý:                Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.              Thí sinh...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 07/05/2017

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI MÔN LÀM PHIM QUẢNG CÁO ( ĐỒ ÁN) 26.02.17

Lưu ý:                Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.              Thí sinh...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 13/05/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 27/05/2017 hoặc 04/06/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 6 ngày.

KẾT QUẢ THI MÔN INTERNET MARKETING ( ĐỒ ÁN) 23.04.17

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 23/04/2017

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 07/05/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 21/05/2017) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 6 ngày.

KẾT QUẢ THI MÔN LÀM PHIM QUẢNG CÁO ( ĐỒ ÁN) 09.04.17

Sinh viên có kết quả đạt 2 môn liên hệ văn phòng Trung tâm để làm phiếu đăng ký cấp chứng chỉ Tin học B hoặc CC tin học ngắn hạn( CC từng môn). Điểm thi chỉ bảo lưu  trong 1 năm tính từ ngày thi.

Banner Tư vấn trực tuyến