LỊCH THI

DANH SÁCH THI TIN HỌC NGÀY 08/01/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 21/12/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC NGÀY 25/12/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 21/12/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 11/12/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 07/12/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY27/11/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY23/11/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 13/11/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 09/11/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 23/10/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 19/10/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 09/10/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 05/10/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 25/09/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 20/09/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 11/09/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 07/09/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 28/08/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 24/08/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...