LỊCH THI

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/03/2017

Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ phòng thi, thời gian thi  trên mỗi danh sách thi. - Nếu có sai sót về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bảo lưu kỳ thi trước vui lòng liên hệ văn phòng trung...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/03/2017

Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ phòng thi, thời gian thi  trên mỗi danh sách thi vì thi 2 ca. - Nếu có sai sót về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bảo lưu kỳ thi trước vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm gặp cô Nhường để...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 19/03/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 14/03/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 26/02/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 22/02/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC NGÀY 08/01/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 21/12/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC NGÀY 25/12/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 21/12/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 11/12/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 07/12/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY27/11/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY23/11/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 13/11/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 09/11/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...

DANH SÁCH THI CUỐI KHÓA TIN HỌC NGÀY 23/10/2016

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 19/10/16 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server phòng...