THÔNG BÁO MỚI

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 23/05/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 22/05/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 21/05/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 19/05/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

KẾT QUẢ THI MÔN LÀM PHIM QUẢNG CÁO ( ĐỒ ÁN) 26.02.17

Lưu ý:                Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.              Thí sinh...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 13/05/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 27/05/2017 hoặc 04/06/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 6 ngày.

DANH SÁCH THI TIN HỌC CUỐI KHÓA NGÀY 21/05/2017

DANH SÁCH PHÒNG THI CẬP NHẬT NGÀY 18/05/2017 Thí sinh có mặt trước giờ thi 30 phút, đem theo CMND gốc hoặc giấy phép lái xe gốc hoặc thẻ sinh viên mẫu mới, xem số thứ tự, server...

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/05/2017

Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ phòng thi, thời gian thi  trên mỗi danh sách thi. - Nếu có sai sót về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bảo lưu kỳ thi trước hoặc không có tên vui lòng liên hệ...

KẾT QUẢ THI MÔN INTERNET MARKETING ( ĐỒ ÁN) 23.04.17

Lưu ý:              Điểm thi từng phần lý thuyết và thực hành phải đạt từ 5 điểm trở lên.           Thí sinh không đạt liên hệ văn...

Banner Tư vấn trực tuyến