THÔNG BÁO MỚI

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/03/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 01/04 hoặc 09/04/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.

DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 25/03/2017

Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ phòng thi, thời gian thi  trên mỗi danh sách thi. - Nếu có sai sót về họ tên, ngày sinh, nơi sinh, bảo lưu kỳ thi trước vui lòng liên hệ văn phòng trung...

KẾT QUẢ THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 19/03/2017

Lưu ý    Những thí sinh có kết quả thi "Hỏng",có thể đăng ký thi lại  ngày 01/04 hoặc 09/04/17) Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi  lại trước ngày thi ít nhất 5 ngày.