Liên Thông

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ năm 2014 - đợt 1

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  đợt 1 - năm 2014

 

Lễ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

 

1. Chuyên ngành và môn thi

STT

CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH

CÁC MÔN THI TUYỂN

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

1

Kỹ thuật điện

60520202

Toán cao cấp

Cơ sở

Kỹ thuật điện

 

Tiếng Anh

2

Kỹ thuật Cơ điện tử

60520114

Toán cao cấp

 

Điều khiển

hệ thống

 

Tiếng Anh

3

Kỹ thuật môi trường

60520320

Toán cao cấp

 

Kỹ thuật

môi trường

 

Tiếng Anh

4

 

Công nghệ thông tin

 

60480201

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Tiếng Anh

5

Kỹ thuật xây dựng
công trình dân dụng và công nghiệp

60580208

Toán cao cấp

Sức bền

vật liệu

Tiếng Anh

6

Quản trị kinh doanh

60340102

Xácsuất

thống kê

Kinh tế học

Tiếng Anh7

 

Kế toán

 

60340301

Xác suất

thống kê

Kinh tế học

Tiếng Anh


2.  Điều kiện dự thi

 Người dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
   a)     Đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
   b)     Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi thi.

3.  Hồ sơ dự thi:

   -    Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
   -    Sơ yếu lí lịch (theo mẫu);
   -    Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng);
   -    Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng);
   -    Bảng điểm chuyển đổi (nếu có);
   -    Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);
   -    04 hình 3x4;
   -    Giấy khám sức khỏe (có hạn trong vòng 6 tháng);
   -    Lệ phí hồ sơ: 100.000 VNĐ
   -    Lệ phí dự thi: 500.000 VNĐ

4.  Thời gian:

 -     Nhận hồ sơ:                   Từ ngày 10/02/2014 đến hết ngày 15/03/2014
 -     Bổ sung kiến thức:         Từ ngày 10/02/2014
 -    Ôn tập    :                     Từ ngày 01/03/2014
 -    Thi tuyển:                      Dự kiến ngày 12, 13/04/2014


5. Địa điểm phát và nhận hồ sơ:

Phòng Quản lí khoa học – Đào tạo sau đại học
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
475A Điện Biên Phủ (số cũ 144/24), Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3512 0781 hoặc  0126 544 5757 (Thầy Việt)
Website: http://hutech.edu.vn/phongqlkh/

 

 

P.Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục đào tạo;

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt 1, năm 2013 như sau:

1. Chuyên ngành và môn thi

STT

CHUYÊN NGÀNH

NGÀNH

CÁC MÔN THI TUYỂN

Cơ bản

Cơ sở

Ngoại ngữ

1

Kỹ thuật điện

60520202

Toán cao cấp

Cơ sở

Kỹ thuật điện

Tiếng Anh

2

Kỹ thuật Cơ điện tử

60520114

Toán cao cấp

Điều khiển

hệ thống

Tiếng Anh

3

Kỹ thuật môi trường

60520320

Toán cao cấp

Kỹ thuật

môi trường

Tiếng Anh

4

Công nghệ thông tin

60480201

Toán rời rạc

Tin học cơ sở

Tiếng Anh

5

Kỹ thuật xây dựng
công trình dân dụng và công nghiệp

60580208

Toán cao cấp

Sức bền

vật liệu

Tiếng Anh

6

Quản trị kinh doanh

60340102

Xác xuất

thống kê

Kinh tế học

Tiếng Anh

7

Kế toán

60340301

Xác xuất

thống kê

Kinh tế học

Tiếng Anh

2.  Điều kiện dự thi

Người dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.

b) Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi thi.

3. Hồ sơ dự thi

-      Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

-      Sơ yếu lí lịch (theo mẫu);

-      Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng);

-      Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng);

-      Bảng điểm chuyển đổi (nếu có);

-      Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có);

-      04 hình 3x4;

-      Giấy khám sức khỏe (có hạn trong vòng 6 tháng);

-      Lệ phí hồ sơ: 100.000 VNĐ

-      Lệ phí dự thi: 500.000 VNĐ

4.  Thời gian

-      Nhận hồ sơ    : từ ngày ra thông báo đến ngày 31/03/2013

-      Ôn tập          : Từ ngày 01/04/2013 đến 28/04/2013

-      Thi tuyển       : Ngày 11, 12/05/2013

 

5. Địa điểm phát và nhận hồ sơ

Phòng Quản lí khoa học – Đào tạo sau đại học ( Phòng A- 03.21)

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM (HUTECH)

Địa chỉ: 475A (số cũ 144/24) Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Thời gian: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30; Buổi tối: từ 17 giờ đến 19 giờ các ngày trong tuần.

Thứ 7: làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

Điện thoại: (08)-35120781,  0126 544 5757

Website: http://hutech.edu.vn/phongqlkh/

ĐT: (08) 5445 7777
Fax: (08) 5445 4444
Email: tuyensinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Sơ Đồ | Liên Hệ

Bản quyền © 2013 HUTECH