TIN HƯỚNG NGHIỆP

Ngành Xét nghiệm y học lấy bao nhiêu điểm?

Xét nghiệm y học được đánh giá là ngành hấp dẫn thí sinh vì có tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, để theo học ngành này, bạn phải tìm hiểu “Ngành Xét...

Học ngành Xét nghiệm y học ở đâu?

Song song với băn khoăn ngành Xét nghiệm y học lấy bao nhiêu điểm, câu hỏi “học ngành Xét nghiệm y học ở đâu?” cũng được nhiều thí sinh quan tâm...

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống lấy bao nhiêu điểm?

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống lấy bao nhiêu điểm là câu hỏi quan trọng để quyết định thí sinh có thể học Quản trị nhà hàng và dịch vụ...

Ngành Quản trị khách sạn lấy bao nhiêu điểm?

Một khi đã mong muốn theo học ngành Quản trị khách sạn, chắc chắn bạn sẽ phải tìm hiểu xem“Ngành Quản trị khách sạn lấy bao nhiêu điểm?”

Ngành Công nghệ thông tin xét tuyển những môn nào?

Việc hiểu rõ “ngành Công nghệ thông tin xét tuyển những tổ hợp môn nào” là mối quan tâm chính đáng cho những bạn muốn trở thành Kỹ sư công nghệ...

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử xét tuyển những môn nào?

Ngành Kỹ thuật điện, điện tử xét tuyển những tổ hợp môn nào luôn luôn là mối quan tâm chính đáng của các thí sinh đang mong muốn theo học Kỹ thuật...

Ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống lấy bao nhiêu điểm?

Một khi đã mong muốn theo học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, chắc chắn bạn phải tìm hiểu Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống...

Ngành Ngôn ngữ Nhật lấy bao nhiêu điểm?

Một khi đã mong muốn theo học ngành Ngôn ngữ Nhật, chắc chắn bạn sẽ phải tìm hiểu xem“Ngành Ngôn ngữ Nhật lấy bao nhiêu điểm?”. Đây là mối băn...

Cơ hội việc làm của ngành Công nghệ thông tin

Phạm vi của ngành Công nghệ thông tin rất rộng nên sinh viên hoàn toàn yên tâm về vấn đề việc làm . Vậy, cơ hội việc làm của Công nghệ thông tin có...

Ngành An toàn thông tin lấy bao nhiêu điểm?

An toàn thông tin là một trong những ngành mới, và câu hỏi “ngành An toàn thông tin lấy bao nhiêu điểm?” là vấn đề quan trọng mà thí sinh cần biết...