Lịch sự kiện
Thứ 2
30/07/2018
KHAI MẠC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 7
21/07/2018
LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Thứ 6
20/07/2018
NGÀY HỘI SÁNG TẠO HUTECH 2018
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
Chủ nhật
15/07/2018
MÙA HÈ XANH HUTECH 2018
Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Bến Tre
Thứ 2
09/07/2018
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUTECH
Trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC