TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO

Đa dạng cơ hội liên thông từ Cao đẳng thực hành lên Đại học tại HUTECH

Đa dạng cơ hội liên thông từ Cao đẳng thực hành lên Đại học tại HUTECH

Cùng với xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa ngày càng sâu rộng, mức độ cạnh tranh nhân lực đang diễn ra ngày càng gay gắt trong nền kinh tế hội nhập hiện nay. Theo đó, việc có trong tay tấm bằng Đại học là một yếu tố không thể thiếu cho những ai muốn nắm bắt cơ hội thăng tiến tốt trong nghề nghiệp,...

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Tổ chức Hội Thao Sinh viên năm 2017

Tổ chức Hội Thao Sinh viên năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-Đ.VNN ngày 25 tháng 10 năm 2017. Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2017 – 2019). Giao lưu học hỏi giữa sinh viên các chi đoàn, tạo sự đoàn kết, hiểu...

Banner Tư vấn trực tuyến