SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2020 THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (Đợt cuối cùng dành cho Sinh viên khóa 2014 trở về trước)   I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC: Các môn thi tốt nghiệp TT Môn thi tốt nghiệp Thời...
Kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp khóa 2018 KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2018     I. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Từ 01/10/2020 – 31/01/2021 Lưu ý: Sinh viên tìm nơi thực tập theo nhu cầu của cá nhân. Nếu không tìm được nơi thực...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2019      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3 năm 2019 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
Thông báo đóng học phí học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2019 – 2020          Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo việc đóng học phí học ký 3 năm học 2019 – 2020 như sau: Thời hạn...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 3 năm học 2019 - 2020        Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 như...
Thông báo xét tốt nghiệp đợt 1 - năm 2020 THÔNG BÁO XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - NĂM 2020  Do thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 kéo dài, kế hoạch xét tốt nghiệp sẽ tạm dời đến tháng 6/2020. Để kịp thời hoàn tất các thủ tục xét công nhận tốt nghiệp,...
Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp (mới) HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP          Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã thi đạt tốt nghiệp, tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình...
Thông báo về việc học tập của sinh viên THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN       Ngày 04/5/2020, sinh viên Chương trình Kỹ sư - Cử nhân Thực hành quay trở lại học tập theo thời khóa biểu đã có. Khi đến Trường lưu ý với...
Thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp       Căn cứ Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến...
Thông báo xét tốt nghiệp khóa 2017 Thông báo với sinh viên khóa 2017: Sinh viên truy cập trang web: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-tn-kscnth.html để xem kết quả của mình về việc xét công nhận tốt nghiệp. Nếu "Đủ điều kiện xét công nhận...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC