SINH VIÊN - THÔNG BÁO

Cập nhật Lịch thi các lớp HKIII năm học 2016 - 2017

Sinh viên xem cập nhật lịch thi lại và thay đổi phòng thi, ngày thi theo file đính kèm.

Lịch thi các lớp HKIII năm học 2016 - 2017

      Sinh viên xem lịch thi và thi theo đúng lịch đã thông báo. Sinh viên phải hoàn thành học phí đúng hạn mới được tham gia dự thi kết thúc môn học.        Mọi...

Thông báo Thời khóa biểu học lại HKIII năm học 2016 - 2017 (Đợt 2)

Thông báo Thời khóa biểu học lại HKIII năm học 2016 - 2017 (Đợt 2)         Sinh viên đã đăng ký học lại, xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới)       Mọi thắc...

THÔNG BÁO LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2017 --------------------------   1 - Thời gian đăng ký tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp:...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) - THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP (LẦN 2) - THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1- Đăng ký thi lại tốt nghiệp:       Sinh viên khóa 2014 trở về trước nộp đơn đăng ký dự thi lại tốt nghiệp, hoặc...

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 VÁ CÁC KHÓA TRƯỚC THI LẠI

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC THI LẠI BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ - HỆ CHÍNH QUY   I - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT Nội dung Thời gian Ghi chú 1...

Thông báo Thời khóa biểu học lại HKIII năm học 2016 - 2017

      Sinh viên đã đăng ký học lại, xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới) và rút bớt học phần đăng ký từ ngày 27/6/2017 - 08/7/2017.       Các môn học chưa được tổ...

Thông báo đăng ký dự thi lại tốt nghiệp, nộp bổ sung hồ sơ đối với sinh viên khóa 2014 trở về trước

1- Đăng ký thi lại tốt nghiệp:       Sinh viên khóa 2014 trở về trước nộp đơn đăng ký dự thi lại tốt nghiệp, hoặc thi trễ tiến độ (theo mẫu), kèm theo bảng điểm toàn khóa học (Do văn...

Thông báo thu học phí học kỳ 3 năm học 2016 – 2017

THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 Các lớp Cao đẳng Thực hành, khóa 2015                Sinh viên Khóa 2015 xem thông báo và đóng học phí HKIII năm...

Thông báo kế hoạch tổ chức học lại HKIII Năm học 2016 – 2017

- Thời hạn đăng ký các môn học lại: từ 03/5/2017 - 31/5/2017, sinh viên làm đơn theo mẫu tại trang web của khoa (http://www.caodangthuchanh.edu.vn/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien) - Đóng học...

Banner Tư vấn trực tuyến