SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 - 2019          Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 2 - 2019 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp...
Thông báo thay đổi thời gian xem thời khóa biểu học lại HK1 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020         Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo thay đổi thời gian xem thời khóa biểu các lớp học lại như sau: 1. Thời...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 1 - 2019 THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - 2019      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 1 - 2019  đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 3      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3  đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình.     Từ...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 - 2019          Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 1 - 2019 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020         Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như...
Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020   Sinh viên khóa 2017, 2018 đóng học phí HKI năm học 2019 – 2020 tại Phòng Tài chính đúng thời hạn thông báo. Thời hạn đóng học phí: Khóa 2017:...
Kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp khóa 2017 KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2017     I. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT Nội dung Thời gian Ghi chú 1 Sinh viên bổ sung các loại hồ sơ...
Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NỘP HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP           Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã thi đạt tốt nghiệp, tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC