Cập nhật Lịch thi các lớp HKIII năm học 2016 - 2017

Sinh viên xem cập nhật lịch thi lại và thay đổi phòng thi, ngày thi theo file đính kèm.
14563770


Banner Tư vấn trực tuyến