Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 10/2017
Kết quả thi tốt nghiệp đã được đăng trên website của Viện Đào tạo Nghề nghiệp.
1. Xem kết quả thi tốt nghiệp:
  Sinh viên đăng nhập theo đường dẫn: http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuThongTinTotNghiep
 Chọn hệ đào tạo: Cao đẳng thực hành
      Nhập mã sinh viên:  
      Nhập mã xác thực: (theo ảnh)

2. Phúc khảo tốt nghiệp:
  Sinh viên nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) và lệ phí 120.000 đồng/môn trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-01.05) từ ngày: 20/11/2017 - 30/11/2017 trong giờ làm việc (không tiếp nhận đơn vào Chiều Thứ Bảy và Ngày Chủ Nhật).

3. Xét công nhận tốt nghiệp và Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp:
  Sinh viên đạt điểm thi tốt nghiệp cả 3 môn (Chính trị; Lý thuyết nghề; Thực hành nghề có điểm thi từ 5,0 trở lên) nộp 01 bộ hồ sơ xét tốt nghiệp, bao gồm:
      - Đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu) trên trang web của Viện Đào tạo Nghề nghiệp, https://www.hutech.edu.vn/caodangthuchanh/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien;
     - Các chứng chỉ điều kiện theo quy định (chỉ nhận bản photo có công chứng), sinh viên ghi thông tin cá nhân lên góc trên cùng bên phải của các chứng chỉ (Lớp, Mã sinh viên, Số điện thoại liên lạc);
     - 04 ảnh 4x6 (theo tiêu chuẩn làm hộ chiếu và chụp trong thời gian gần nhất), mặt sau ghi thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã sinh viên).
  • Thời hạn nộp đơn xét tốt nghiệp: từ ngày 18/12/2017. Sau khi nộp đơn, sinh viên chờ xem thông tin xét tốt nghiệp trên website của Viện Đào tạo Nghề nghiệp.
  • Nhà trường dự kiến Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp vào tháng 05/2018.
14567657