Thông báo thay đổi địa điểm nộp báo cáo thức tập tốt nghiệp khoá 2015
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOÁ 2015

     Sinh viên nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05). Lưu ý: không nhận các bài báo cáo chưa hoàn chỉnh (thiếu nhận xét của GVHD, thiếu xác nhận của đơn vị thực tập) hoặc nộp không đúng thời gian quy định.

Thời gian nộp BCTTTN:
      02/01/2018 – 05/01/2018 gồm 04 nghề: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Marketing thương mại, Công nghệ ô tô.
    
     08/01/2018 – 12/01/2018
gồm 04 nghề: Tài chính tín dụng, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Phiên dịch Tiếng Anh thương mại.
   
     15/01/2018 – 19/01/2018
gồm 04 nghề:  Quản trị Mạng máy tính, Điện công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Thiết kế đồ họa.
14567977