Thông báo Thời khóa biểu học lại HKII năm học 2017 - 2018 (Các lớp yêu cầu)
Sinh viên đã đăng ký mở lớp học lại, xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới) và đóng học phí học lại từ ngày 16/03/2018.
      Lưu ý: sinh viên phải thực hiện theo đúng cam kết trong đơn đề nghị mở lớp học. Các trường hợp vi phạm sẽ bị hủy kết quả học tập.
      Thời gian học bắt đầu theo thời khóa biểu đính kèm.
      Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) trong giờ làm việc để được hỗ trợ.
14569195