Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp HKII năm học 2017 - 2018
THÔNG BÁO
Về việc sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2017 – 2018


        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018. Nhằm giúp sinh viên nắm bắt được các thông tin liên quan đến kế hoạch học tập của năm học, khóa học. Viện Đào tạo Nghề nghiệp tổ chức họp toàn thể sinh viên như sau:
 
1-  Thời gian và địa điểm:
TT Lớp Thứ Ngày
tổ chức
Giờ
tổ chức
Phòng
1 C17QKS11
C17QNH11
C17DL11
C17TN11
C17QT11
C17DS11
THỨ SÁU 13/04/2018 07g30 U-03.06
2 C17OTO11
C17KXD11
C17DDT11
C17KT11
C17MK11
C17TH11
C17TA11
THỨ SÁU 13/04/2018 13g30 U-03.06
 
 
2- Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Viện, Giáo viên chủ nhiệm, BCH Đoàn – Hội Viện và toàn thể sinh viên khóa 2017.

3- Nội dung:
  • Triển khai kế hoạch năm học;
  • Quy định về đánh giá và rèn luyện sinh viên, công tác quản lý sinh viên;
  • Triển khai các hoạt động của nhà trường, Đoàn TN, Hội SV;
  • Giao lưu trao đổi và giải đáp thắc mắc cho sinh viên.
Lưu ý: Cuộc họp có nội dung quan trọng, đề nghị sinh viên tham dự đông đủ, có mặt trước giờ quy định 15 phút, lớp trưởng điểm danh và nộp lại cho văn phòng Viện. Các vấn đề thắc mắc về sau sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp để được giải đáp./.
14569564