Thông báo Thời khóa biểu học lại HKIII năm học 2017 - 2018 (Bổ sung)
      Sinh viên đã đăng ký học lại, xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới). Các môn học chưa được tổ chức, sinh viên sẽ đăng ký học lại khi có thông báo mới hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được tư vấn mở lớp theo yêu cầu (Gặp Cô Kim).
      Đóng học phí tại phòng Tài chính: 07/05/2018 - 18/05/2018. Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Thời gian học bắt đầu theo thời khóa biểu đính kèm.
      Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) trong giờ làm việc để được hỗ trợ.
14569944