Thông báo lịch thi các lớp học lại HKIII năm học 2017 - 2018
Sinh viên các lớp học lại xem lịch thi đính kèm, sinh viên phải hoàn tất học phí mới được tham gia dự thi kết thúc môn học.
14570418