Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2018
THÔNG BÁO
THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018

 I/ KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP
Các môn thi tốt nghiệp:
TT Môn thi tốt nghiệp
Thời lượng thi
(phút)
Hình thức thi
1 Chính trị 120 Viết
2 Lý thuyết nghề 90 - 150 Viết
3 Thực hành nghề 90 - 240 Thực hành
 
Thời gian tổ chức thi tốt nghiệp:
TT Môn thi tốt nghiệp Thời gian
1 Chính trị Buổi Chiều - Chủ Nhật 14/10/2018
2 Lý thuyết nghề Buổi Sáng - Chủ Nhật 14/10/2018
3 Thực hành nghề Chủ Nhật 21/10/2018
 
  • Sinh viên nộp đơn đăng ký ôn thi và dự thi tốt nghiệp (mẫu đơn) từ ngày 02/07/2018 đến hết ngày 11/08/2018 tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) hoặc liên hệ số điện thoại (028) 3512.0790 trong giờ hành chính để được tư vấn hướng dẫn.
  • Tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp dự kiến từ ngày 17/09/2018 - 06/10/2018, học phí ôn tập: 500.000 đồng/Môn.
  • Sinh viên nộp lệ phí ôn thi và thi tốt nghiệp tại Phòng Tài chính từ ngày 20/08/2018 - 15/09/2018.
  • Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp ngày 01/10/2018.
  • Công bố danh sách phòng thi ngày 08/10/2018.
II/ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHẤM THI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆ
TT Nội dung Thời gian
1 Công bố điểm thi tốt nghiệp  26/11/2018
2
Nhận đơn phúc khảo
Chấm và công bố kết quả phúc khảo.
03/12/2018 – 08/12/2018
10/12/2018 – 15/12/2018
3 Nhận các chứng chỉ điều kiện, ảnh (4x6) làm bằng tốt nghiệp. 02/01/2019 – 16/03/2019
4
Chuẩn bị danh sách, các điều kiện trình Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
25/03/2019 – 28/03/2019
 
5 Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Tháng 06/2019
 
    Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, gồm có: Chứng chỉ kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng bàn phím chuyên nghiệp), chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng do Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sát hạch; Chứng chỉ B - Anh văn.
Ghi chú:
     Sinh viên đăng ký học lại các môn học chưa đạt yêu cầu và phải hoàn thành các môn học trước thời điểm đăng ký dự thi tốt nghiệp. Sinh viên tham khảo ngân hàng đề thi tốt nghiệp tại website: www.caodangthuchanh.edu.vn.
14570630