Thông báo Thời khóa biểu học lại HKIII năm học 2017 - 2018 (Lớp yêu cầu)
      Sinh viên đã đăng ký học lại (lớp yêu cầu), xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới), tham gia học tập đầy đủ các buổi học và thực hiện theo đúng cam kết. Trường hợp vi phạm cam kết sẽ không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính: từ ngày thông báo đến hết ngày 13/07/2018. Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Thời gian học bắt đầu theo thời khóa biểu đính kèm.
      Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) trong giờ làm việc để được hỗ trợ.
14570812