Thông báo Thời khóa biểu và thời gian đóng học phí học lại HKI năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
      
     Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Xem thời khóa biểu các lớp học lại:
     Bước 1: Sinh viên truy cập thư mục tra cứu Thời khóa biểu học lại tại http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-tkb-kscnth.htm
    Bước 2:
Thực hiện theo hướng dẫn sau:


- Chọn năm học: "Năm học 2018-2019 - Học kỳ 1"
- Nhập tên lớp: C13....; C14....; C15.....; .......
- Bấm chọn tại mục: Tôi không phải là người máy
- Bấm xem kết quả.


2. Thời hạn đóng học phí học lại:
   Sinh viên đóng học phí học lại tại phòng Tài chính: 13/08/2018 – 25/08/2018. Trong thời hạn đóng học phí học lại, sinh viên có thể làm đơn rút đăng ký môn học lại (theo mẫu). Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
 
Lưu ý:
     - Các môn học không được mở lớp trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, sinh viên sẽ chờ thông báo tổ chức học lại từ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019. Sinh viên có nhu cầu mở lớp cho cá nhân, vui lòng liên hệ Cô Kim, tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp để được tư vấn cụ thể.
    - Mọi chi tiết sinh viên liên hệ văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) để được hướng dẫn. Điện thoại liên lạc: (028)35120.790./.
14571262