Hướng dẫn tra cứu thông tin sinh viên
HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN SINH VIÊN
    
     Từ ngày 14/08/2018, Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp tra cứu các thông tin liên quan đến học tập tại trang web: http://tracuu.hutech.edu.vn/
     Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn để tra cứu các thông tin như sau:
1. Tra cứu Thời khóa biểu:
Bước 1: Truy cập trang web: http://tracuu.hutech.edu.vn/
Bước 2: Chọn thư mục VIỆN NGHỀ NGHIỆP/Tra cứu thời khóa biểu học kỳ KS/CN thực hành 
           

  - Chọn năm học: Ví dụ: 2018-2019 – Học kỳ 1
  - Nhập Tên lớp: Ví dụ: C17TA11
  - Bấm vào mục “Tôi không phải là người máy”
  - Bấm “Xem kết quả”
 
2. Tra cứu Lịch thi: Tương tự như tra cứu thời khóa biểu
 
3. Tra cứu Điểm thi:
Bước 1: Truy cập trang web: http://tracuu.hutech.edu.vn/
Bước 2: Chọn thư mục VIỆN NGHỀ NGHIỆP/Tra cứu điểm thi KS/CN thực hành.
           

   - Nhập Mã số sinh viên
   - Nhập Ngày tháng năm sinh (Theo định dạng dd/mm/yyyy)
   - Bấm vào mục “Tôi không phải là người máy”
   - Bấm “Xem kết quả”
 4. Tra cứu Thông tin tốt nghiệp:
Bước 1: Truy cập trang web: http://tracuu.hutech.edu.vn/
Bước 2: Chọn thư mục VIỆN NGHỀ NGHIỆP/Tra cứu thông tin tốt nghiệp KS/CN thực hành.

  
    - Nhập Mã số sinh viên
    - Bấm vào mục “Tôi không phải là người máy”

    - Bấm “Xem kết quả”
 
14571273