Thông báo Thời khóa biểu ôn tập thi tốt nghiệp - đợt tháng 10/2018
Sinh viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.
Lưu ý sinh viên hoàn tất đóng học phí đúng quy định, nếu không hoàn tất học phí sẽ không được phép tham dự thi.
 
14571520