Thông báo cập nhật Thời khóa biểu HK1 năm học 2018 - 2019
Sinh viên thuộc Viện Đào tạo Nghề nghiệp vui lòng tra cứu lại thời khóa biểu học tập để biết lịch học tập của toàn bộ học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.
Sinh viên tra cứu Thời khóa biểu tại: http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-tkb-kscnth.htm
Lưu ý: Sinh viên thường xuyên tra cứu thông tin trên trang web của Chương trình Kỹ sư - Cử nhân thực hành (www.caodangthuchanh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới.
14571674