Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (lớp yêu cầu)
      Sinh viên đã đăng ký học lại (lớp yêu cầu), xem thời khóa biểu (từ ngày 03/12/2018), tham gia học tập đầy đủ các buổi học và thực hiện theo đúng cam kết. Trường hợp vi phạm cam kết sẽ không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Sinh viên hoàn thành học phí trước khi môn học bắt đầu tại phòng Tài chính: từ ngày thông báo đến hết ngày 23/11/2018. Quá thời hạn quy định, sinh viên không hoàn thành học phí học lại sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) trong giờ làm việc để được hỗ trợ. (Gặp Cô Kim).
14572435