Thời khóa biểu học lại học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (lớp yêu cầu)
      Sinh viên đã đăng ký học lại (lớp yêu cầu), xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới), tham gia học tập đầy đủ các buổi học và thực hiện theo đúng cam kết. Trường hợp vi phạm cam kết sẽ không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Sinh viên không hoàn thành học phí học lại theo đúng quy định sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
      Thời gian học bắt đầu theo thời khóa biểu đính kèm.
      Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) trong giờ làm việc để được hỗ trợ.
14572907