Thông báo kết quả thi tốt nghiệp đợt tháng 10/2018
Kết quả thi tốt nghiệp đã được đăng trên website của Chương trình Kỹ sư - Cử nhân Thực hành
1. Xem kết quả thi tốt nghiệp:
      Sinh viên đăng nhập theo đường dẫn: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-tn-kscnth.html
  Nhập mã sinh viên
  Nhập mã xác thực

  Xem kết quả.

2. Phúc khảo tốt nghiệp:

      Sinh viên nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) và lệ phí 120.000 đồng/môn trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-01.05) từ ngày: 03/12/2018 – 08/12/2018 trong giờ làm việc (không tiếp nhận đơn vào Chiều Thứ Bảy và Ngày Chủ Nhật).

3. Xét công nhận tốt nghiệp:
  Sinh viên đạt điểm thi tốt nghiệp cả 3 môn (Chính trị; Lý thuyết nghề; Thực hành nghề có điểm thi từ 5,0 trở lên) nộp 01 bộ hồ sơ xét tốt nghiệp, bao gồm:
  - Đơn xét tốt nghiệp (theo mẫu) trên website của Chương trình Kỹ sư – Cử nhân Thực hành: https://www.hutech.edu.vn/caodangthuchanh/bieu-mau/14558004-bieu-mau-danh-cho-sinh-vien;
  - Các chứng chỉ điều kiện theo quy định (chỉ nhận bản photo có công chứng), sinh viên ghi thông tin cá nhân lên góc trên cùng bên phải của các chứng chỉ (Lớp, Mã sinh viên, Số điện thoại liên lạc);
  - 04 ảnh 4x6 (theo tiêu chuẩn làm hộ chiếu và chụp trong thời gian 06 tháng), mặt sau ghi thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã sinh viên).
  - Thời hạn nộp đơn xét tốt nghiệp: từ ngày 17/12/2018 – 09/03/2019. Sau khi nộp đơn, sinh viên chờ xem thông tin xét tốt nghiệp trên website của Chương trình Kỹ sư – Cử nhân Thực hành.
14573142