Thời khóa biểu học lại học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 (Cập nhật)
  Sinh viên đã đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, xem thời khóa biểu (kèm theo bên dưới), tham gia học tập đầy đủ các buổi học và thực hiện theo đúng quy định của Trường. Sinh viên không hoàn thành học phí học lại theo đúng quy định sẽ bị ghi nợ học phí trong các học kỳ tiếp theo và không được tham gia dự thi kết thúc môn học.
  Thời gian học bắt đầu theo thời khóa biểu đính kèm.
Lưu ý: Đối với các môn không được mở lớp học lại trong học kỳ này, sinh viên sẽ theo dõi thông báo để đăng ký học lại vào các học kỳ sau. Đối với sinh viên các khóa 2015 trở về trước nếu có nhu cầu mở lớp riêng, vui lòng liên hệ Cô Kim tại Văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp để được tư vấn hỗ trợ.
  Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) trong giờ làm việc để được hỗ trợ.
14573551