Thông báo thay đổi phòng học - Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
     Do có sự điều chỉnh của các lớp học trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, sinh viên vui lòng cập nhật lại phòng học trên mục tra cứu Thời khóa biểu để tránh sai phòng học, ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình.
                      Trân trọng.
 
14573736