Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
   Do có sự điều chỉnh lịch học của các lớp trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019, sinh viên vui lòng cập nhật lại lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 trên mục tra cứu Lịch thi để tránh quên ngày thi, phòng thi, ảnh hưởng đến kết quả học tập của mình.
  Trân trọng./.
14573875