Thông báo thay đổi lịch thi HK2 năm học 2018 - 2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC, LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

     Theo thông báo nghỉ lễ của Nhà trường, sinh viên sẽ được nghỉ lễ 30/4 và 01/5 từ ngày 27/04/2019 - 01/05/2019. Viện Đào tạo Nghề nghiệp đã điều chỉnh lại lịch thi đối với các môn thi rơi vào thời gian nghỉ này. Sinh viên vui lòng xem tại file đính kèm để biết cụ thể lịch thi.
   Đối với lịch học sinh viên sẽ được thông báo trực tiếp từ Giảng viên giảng dạy.

 
14575488
Đính kèm: