Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (lớp yêu cầu)
       Sinh viên đã đăng ký học lại học ký 1 năm học 2019 - 2020 nhưng chưa có lớp mở, nếu có nguyện vọng mở lớp học lại, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 35.120.790 hoặc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp (A-01.05) trong giờ làm việc để được hỗ trợ. (Gặp Cô Kim).
Viện Đào tạo Nghề nghiệp sẽ tiếp nhận đơn đăng ký học lại (lớp yêu cầu) từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 16/11/2019. Các trường hợp khác sẽ chờ thông báo kế hoạch tổ chức học lại học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 để đăng ký môn học lại.

 
14578654