SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 1 năm 2019 đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình....
Thông báo tổ chức thi tốt nghiệp năm 2019 THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (Dành cho sinh viên từ khóa 2014 trở về trước)    I. MÔN THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC: 1. Các môn thi tốt nghiệp TT Môn thi tốt nghiệp Thời...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 - 2019          Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 2 - 2019 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp...
Thông báo phát bằng tốt nghiệp đợt 3      Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 3  đã có, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 3 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp để biết kết quả của mình.     Từ...
Kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 - 2019          Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề đợt 1 - 2019 đã có, sinh viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 1 - 2019 truy cập mục tra cứu thông tin tốt nghiệp...
Thông báo tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc tổ chức học lại Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020        Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức học lại các môn trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như...
Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 THÔNG BÁO Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020  Sinh viên khóa 2017, 2018 đóng học phí HKI năm học 2019 – 2020 tại Phòng Tài chính đúng thời hạn thông báo. Thời hạn đóng học phí: Khóa 2017:...
Kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp khóa 2017 KẾ HOẠCH THỰC TẬP VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2017     I. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TT Nội dung Thời gian Ghi chú 1 Sinh viên bổ sung các loại hồ sơ...
Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 THÔNG BÁO Về việc sinh hoạt lớp học kỳ 2 năm học 2018 – 2019           Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019. Nhằm giúp sinh viên nắm bắt được các thông tin liên...
Thông báo thời khóa biểu học lại HK3 năm học 2018 - 2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo thời khóa biểu học lại các môn trong học kỳ 3 năm học 2018 - 2019 như sau:     Sinh viên đã đăng ký các môn học lại truy cập vào mục thời khóa biểu, nhập mã...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC