SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Hội thảo "TỰ TIN KHỞI NGHIỆP TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET/ONLINE" tổ chức ngày 19/12/2014 (8h00-11h00) t Trường Đại học Công nghệ TP.HCM phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn giải pháp truyền thông thương hiệu tổ chức: HỘI THẢO: "TỰ TIN KHỞI NGHIỆP trên môi trường INTERNET/ONLINE" Giới thiệu cuộc thi...
Sinh viên bậc Cao đẳng nghề khóa 2012, khóa 2011 xem điều kiện dự thi tốt nghiệp (kỳ thi ngày 11,18, Sinh viên bậc Cao đẳng nghề khóa 2012, khóa 2011 xem các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp ngày 11, 18, 23-25/01/2015. 1/- Các thông tin xét điều kiện dự thi tốt nghiệp: Xem các thông tin theo hướng dẫn:...
Sinh viên xem danh sách thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 11, 18, 22-25/01/2015) Sinh viên bậc Cao đẳng nghề tham dự kỳ thi tốt nghiệp ngày 11, 18, 22-25/01/2015 xem các thông tin sau: 1/- Truy cập các thông tin lên quan: số báo danh, ngày thi, giờ thi, phòng thi, nhóm thi tại website:...
Danh sách học sinh Trung cấp chuyên nghiệp xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 - năm 2015 - Học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp xem danh sách công nhận tốt nghiệp tại file đính kèm. Nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 19/01/2015. - Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp nhà trường tổ chức vào...
Sinh viên lớp C12KDN18, C12QDN18 xem danh sách thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 31/01-0 Sinh viên lớp C12KDN18, C12QDN18 tham dự kỳ thi tốt nghiệp ngày 31/01, 01/02/2015 xem các thông tin sau: 1/- Truy cập các thông tin lên quan: số báo danh, ngày thi, giờ thi, phòng thi, nhóm thi tại website:...
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015. Thông báo thời hạn đóng học phí, kế hoạch tổ chức lớp học 1. Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015Thời gian học chính thức của học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 02/03/2015.SángCa 1 (tiết 1,2,3): 6h45 - 9h00 Ca 2 (tiết 4,5,6): 9h20 - 11h35ChiềuCa 3...
Kết quả thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề (kỳ thi ngày 11-25/01/2015; 31-01/02/2015); Thông báo thời hạn 1/- Sinh viên xem kết quả tốt nghiệp: Theo hướng dẫn: truy cập website: www.caodangthuchanh.edu.vn, vào mục SINH VIÊN / Tra cứu thông tin tốt nghiệp. Mã sinh viên: gõ mã sinh viên. Họ và tên: gõ họ tên sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC