QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Căn cứ quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và nội quy học tập của Nhà trường, Khoa Cao đẳng Thực hành - HUTECH xây dựng quy trình và hướng dẫn đánh giá rèn luyện của HSSV của khoa như sau:

Quy định và hướng dẫn đánh giá đính kèm

0